Liidikurssi

Alkeiskurssin jälkeen seuraavana vuorossa on alaköysikiipeily- eli liidikurssi. Liidikurssi täytyy olla käytynä ennen kalliokiipeilyn jatko- sekä jääkiipeilykursseja. Liidikurssin järjestää Wasa Up: https://www.wasaup.fi/kiipeily/

Suositeltu edeltävä kokemus: alkeiskurssi ja jonkin verran kokemusta yläköysikiipeilystä sisäseinällä.

Sisältö: Opitaan liidaamisen perusteet sisäseinällä. Liidaaminen eli alaköysikiipeily tarkoittaa kiipeilyä, jossa köyttä ei ole valmiiksi kiinnitetty ylä-ankkuriin vaan kiipeilijä vie sitä mukanaan edetessään seinämällä. Köysi kiinnitetään matkan varrella välivarmistuspisteisiin, eli pultteihin. Teoriaosuudessa käydään läpi varusteita, niiden käyttöä ja ominaisuuksia alkeiskurssia laajemmin ja syvemmin. Käytännön harjoittelu sisältää sekä liidausta, että liidaajan varmistamista.

Tavoitteet: Osaat turvallisesti ja itsenäisesti kiivetä alaköydellä ja varmistaa alaköysikiipeilijää.

Omat varusteet: Valjaat.