Liidikurssi

Alkeiskurssin jälkeen seuraavana vuorossa on alaköysikiipeily- eli liidikurssi. Liidikurssi täytyy olla käytynä ennen kalliokiipeilyn jatko- sekä jääkiipeilykursseja.

Suositeltu edeltävä kokemus: alkeiskurssi ja jonkin verran kokemusta yläköysikiipeilystä sisäseinällä.

Kurssin hinta: 50 € jäseniltä, 100 € muilta.

Sisältö: Opitaan liidaamisen perusteet sisäseinällä. Liidaaminen eli alaköysikiipeily tarkoittaa kiipeilyä, jossa köyttä ei ole valmiiksi kiinnitetty ylä-ankkuriin vaan kiipeilijä vie sitä mukanaan edetessään seinämällä. Köysi kiinnitetään matkan varrella välivarmistuspisteisiin, eli pultteihin. Teoriaosuudessa käydään läpi varusteita, niiden käyttöä ja ominaisuuksia alkeiskurssia laajemmin ja syvemmin. Käytännön harjoittelu sisältää sekä liidausta, että liidaajan varmistamista.

Tavoitteet: Osaat turvallisesti ja itsenäisesti kiivetä alaköydellä ja varmistaa alaköysikiipeilijää.

Kesto ja rakenne: n.5 h, teoria ja käytännön harjoittelu.

Aikataulu: Kursseja järjestetään kevään, kesän ja syksyn aikana. Talvikuukausina kursseja ei pidetä

Paikka: Vaasan vesitorni

Omat varusteet: Valjaat.

Ilmoittautuminen: vesitornin seinällä olevalle listalle tai Sami Järvimäelle (050-5272328).